Kronika Wilkszyna cz.3


3 część kroniki pod patronatem Gazety Wrocławskiej, będzie się opierała na fotografiach, wspomnieniach i dokumentach archiwalnych, dotyczących Wilkszyna. 
Historia widziana oczami mieszkańców Wilkszyna.
Komentarz do zamieszczanych dokumentów będzie pochodził od świadków tamtych wydarzeń.
Chętnie wysłuchamy Twojej historii.
Zapraszamy do udziału w tworzeniu trzeciej części kroniki....
kontakt: askend@op.pl

Pierwsi mieszkańcy Wilkszyna rok 1947, pętla autobusowa.  1. Akta skarg i zażaleń 1945/46