4 listopada 2015

Gospoda Wenzel


Pocztówka, ogródek kawiarni Wenzel
                                                         Kronika Wilkszyna cz.2 str. 50